De trageide van de jongen Hamlet
DE PRINSJ VAN DEINEMARKEN
WILLIAM SHAKESPEARE
vertoldj in ‘t Oilsjters deir Jan Kieckens


“The Tragedy of Hamlet”

De liefde van Jan Kieckens voor Shakespeare begon met de beroemde monoloog van Hamlet
“To be or not to be, that is the question”.
Als tiener al kende hij die volledig van buiten in het Engels. Hij declameerde hem met overgave.

Toch twijfelde hij lang om dit stuk te kiezen voor zijn poppentheater.
Hij vond het echt acteurstheater. Het stuk staat of valt met de vertolking van Hamlet.
Was dat wel mogelijk met marionetten?
Na vier producties constateerde hij enthousiast dat de vaardigheid van zijn poppenspelers om de tekst te vertolken zo goed geworden was, dat hij resoluut voor dit stuk kon kiezen.

Klik voor: de stemvertolkingen en -opnames

Wat in “Hamlet” vond hij vooral dankbaar voor zijn poppentheater?

Eerst en vooral de monologen en dialogen van Hamlet vertolkt in het “Oilsjters”. De ironie en het sarcasme worden met het expressieve dialect extra in de verf gezet.
Klik voor: het personage Hamlet

Vervolgens, de ontroerende tragiek van Hamlets geliefde, Ophelia.
Klik voor: het personage Ophelia

En tenslotte, niet in het minst, het “theater in het theater” van Hamlet. Jan maakte er een eerbetoon van aan theater Aabazjoer, dat hij bijzonder waardeerde.
Klik voor: het theater in theater

Een bijzondere troef zijn de poppen. Jan sneed voor De Bende van Richaar niet minder dan 91 poppen.
Ook voor Hamlet maakte hij er een aantal nieuwe. Voor de rest van de personages worden poppen uit vorige producties gebruikt. Nelly Govaert zorgde voor de prachtige kostumering.
Klik voor: poppen en kostumering


Uitzonderlijk is de originele muziek. Al van bij onze eerste productie, “Richaar den Derden”, is er muziek gecreëerd, speciaal voor de scènewissels.
Op basis van regieaanwijzingen schept de muziek telkens een welbepaalde sfeer. Zo dragen de scènewissels bij aan de dramatische spanning.
Klik voor: Originele Muziek


De doodgravers, met de stemmen van Jan De Wilde en Jan Kieckens (†).
Prachtige zwarte humor : Shakespeare op zijn best in onze nieuwe productie!

Klik voor lijst: MEDEWERKERS aan DE PRINSJ VAN DEINEMARKENcopyright - De Bende van Richaar - maart 2023